filtrai ˆ

Lietuvos ypatingasis archyvas

Lietuvos ypatingasis archyvas įkurtas 1995 metais, prieš tai veikusios Lietuvos archyvų departamento Specialiųjų archyvo bylų darbo grupės pagrindu. Jis sudarytas iš trijų skyrių: sovietinių KGB dokumentų, Komunistų partijos dokumentų ir Vidaus reikalų ministerijos dokumentų departamento. 

Vieta

Įkūrimo data

  • 1995

Akronimas (jei yra)

  • LYA

Organizacijos pobūdis

  • archyvas

Veiklos pobūdis

  • Vyriausybės/valstybinė įstaiga
2019-01-03 14:33:31