filtrai ˆ

Vytauto Skuodžio dokumentų perdavimas Lietuvos centriniam valstybiniam archyvui

Kolekcijos pradžia buvo 1988 metai, kas yra labai anksti, jei atkreipsime dėmesį į tai, kad Vytautas Skuodis buvo disidentas ir politinis kalinys. Tuo metu Sąjūdis dar nebuvo prasidėjęs, vyravo stagnacinė atmosfera. Todėl pats fondo įsteigimo faktas liudija apie besikeičiančią situaciją. Matyt, M. Gorbačiovo inicijuota pertvarka jau buvo pasiekusi tam tikrus politikų ratus ir keitė politinį klimatą respublikoje.

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 1988

Pagrindiniai veikėjai

2018-03-28 12:50:07