filtrai ˆ

Mykolaičio-Putino raštų publikavimas

Pilną Vinco Mykolaičio-Putino raštų rinkinį sudaro 13 tomų. Pirmasis tomas buvo išleistas 1989 m., dvyliktasis – 2013 m.. Raštų pagrindą sudaro Mykolaičio – Putino kolekcijos dokumentai, kurie yra saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraščių skyriuje.

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 1989

Autorius

  • Sirutavičius, Vladas
2019-02-18 10:54:47