filtrai ˆ

Editorial board of the Original Videojournal

Vieta

Įkūrimo data

  • 1987

Akronimas (jei yra)

  • OVJ

Autorius

  • Krejčířová, Anna

Nuorodų sąrašas

Růžičková, Alice. 2000. "Český dokumentární film v 80. letech: 'Originální Videojournal'." Master thesis, Academy Of Performing Arts in Prague. (Czech).

2019-01-20 18:16:43