filtrai ˆ

Gáspár Nagy Memorial House

Thumbnail
The collection commemorates the life and oeuvre of the deeply religious Catholic poet of peasant origin, Gáspár Nagy. His works were repeatedly subject to censorship from the 1970s on, and he became a significant figure of the opposition by the 1980s.

Vieta

Kalbos

  • Vengrų

Kolekcijos pavadinimas

  • Gáspár Nagy Memorial House

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • fotografijos: 10-99
  • kiti meno kūriniai (tokie, kurie nepatenka į paveikslų, skulptūrų, grafikos ir pan. kategorijas): 10-99
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 0-9

Operatorius (iai)

Savininkas(ai)

Asmuo (asmenys) svarbūs kolekcijai

Įkūrimo data

  • 2013

Įkūrimo vieta

Turinio kūrėjai

Kolekcijos sudarytojas(i)

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Autorius

  • Scheibner, Tamás

Nuorodų sąrašas

"A Nagy Gáspár-emlékház avatása Bérbaltaváron." Magyar Művészeti Akadémia (MMA) [Hungarian Academy of Arts]. Last modified October 7, 2013. https://youtu.be/fw_sMOzSo6I.

"Átadták Nagy Gáspár költő szülőházát." Magyar Művészeti Akadémia (MMA) [Hungarian Academy of Arts]. Last modified October 3, 2013. http://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/atadtak-nagy-gaspar-kolto-szulohazat.

Görömbei, András. Nagy Gáspár. Pozsony: Kalligram, 2004.

Kiss, Gy. Csaba. "A zóna ideje, avagy közép-európai emlékezetalakzatok." In Nagy Gáspár-emlékkonferencia: 2012. május 17, 15-22. [Budapest]: Magyar Művészeti Akadémia, 2013.

Vasy, Géza. "Szaltószabadság." In Nagy Gáspár-emlékkonferencia: 2012. május 17, 15-22. [Budapest]: Magyar Művészeti Akadémia, 2013.

Pécsi, Györgyi, Szabó, Márta, interview by , May 19, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2017-12-01 09:58:49