filtrai ˆ

Donation of Lovinescu-Ierunca Collection to the Oradea University Library

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 2010

Autorius

  • Marin, Manuela

Nuorodų sąrašas

Editorial Jurnal bihorean. 2013. “Cu Manolescu despre Lovinescu” (With Manolescu about Lovinescu). In Jurnal bihorean, 27 May, 2.

Lovinescu, Monica. 2010. Jurnal esențial (Essential journal). București: Humanitas.

Matica, G. 2010. “Fond de carte special pentru noua bibliotecă a Universității” (Special collection of books for the new library of the University). In Crișana, April 29, 3.

Meseșan, Anarela. 2015. Exilul românesc din perioada comunistă, reflectat în fondul bibliotecii de la Paris a familiei Monica Lovinescu–Virgil Ierunca (The Romanian exile community of the communist period reflected in the Monica Lovinescu–Virgil Ierunca personal library in Paris ). Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane.

2018-09-21 14:19:26