filtrai ˆ

Paskutinių Lietuvos komunistų partijos centrinio komiteto dokumentų perdavimas Lietuvos komunistų partijos archyvui

1990 metais Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas perdavė dokumentus Lietuvos komunistų partijos archyvui.

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 1990

Autorius

  • Sirutavičius, Vladas
2017-11-14 16:31:31