filtrai ˆ

Ústav pro studium totalitních režimů The Institute for the Study of Totalitarian Regimes

Įkūrėjas

Vieta

Interneto svetainė

Įkūrimo data

  • 2008

Akronimas (jei yra)

  • ÚSTR

Organizacijos pobūdis

  • draugija

Veiklos pobūdis

  • Vyriausybės/valstybinė įstaiga

Rėmėjas

2017-09-08 21:05:46