filtrai ˆ
 temos
 alternatyvios švietimo formos
 alternatyvūs gyvenimo būdai ir pasipriešinimas kasdienybėje
 atsisakiusieji tarnauti kariuomenėje dėl įsitikinimų
 avangardas, neo avangardas
 cenzūra
 demokratinė opozicija
 disidentai partijoje
 emigracija/egzilis
 etninis judėjimas
 filmas
 filosofinės/ teorinės srovės
 gamtos apsauga
 jaunimo kultūrta
 kritinis mokslas
 liaudies kultūra
 literatūra ir literatūros kritika
 mažumų judėjimai
 medijos menas
 mokslinė kritika
 moterų judėjimas
 muzika
 nepriklausoma žurnalistika
 pogrindinė kultūra
 populiarioji kultūra
 religinė veikla
 samizdatas
 sekimas
 socialiniai judėjimai
 studentų judėjimas
 taikos judėjimas
 tautiniai judėjimai
 tetras ir kitos scenos meno rūšys
 totalitarinių/autoritarinių režimų represijas pergyvenę asmenys
 vaizduojamasis menas
 vizualieji menai
 žmogaus teisių judėjimas
 turinio tipas
 šalis
 geografinė aprėptis
 kalba
 internetinė prieiga
Visi A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
112 rastos kolekcijos
Įrašų skaičius puslapyje:       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 23 kitas puslapis »»

Kolekciją sudaro medžiaga apie tautinių mažumų ir deportuotųjų teisių pažeidimus ir apie žmones persekiotus už anti-sovietinę veiklą. Kolekcijoje taip pat yra dokumentai apie savilaidos (samizdat) publikacijas ir tikinčiųjų persekiojimus.

Kolekcija sudaryta iš įvairių KGB departamentų dokumentų, rastų KGB kambariuose ir biuruose 1991 metais. Ši medžiaga suteikia geros informacijos apie paskutines KGB gyvavimo dienas: kokio tipo bylos buvo ant stalų, lentynų ir KGB vadovybės spintelių. 

The collection consists of artefacts about the 'Action of Light', established by Paulis Kļaviņš, which operated in the 1970s and 1980s. It aimed to support religious dissidents and human rights campaigners in Latvia, and to inform the public in the West about the real situation in Soviet Latvia.

1 - 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 23 kitas puslapis »»