filtrai ˆ
 temos
 alternatyvios švietimo formos
 alternatyvūs gyvenimo būdai ir pasipriešinimas kasdienybėje
 atsisakiusieji tarnauti kariuomenėje dėl įsitikinimų
 avangardas, neo avangardas
 cenzūra
 demokratinė opozicija
 disidentai partijoje
 emigracija/egzilis
 etninis judėjimas
 filmas
 filosofinės/ teorinės srovės
 gamtos apsauga
 jaunimo kultūrta
 kritinis mokslas
 liaudies kultūra
 literatūra ir literatūros kritika
 mažumų judėjimai
 medijos menas
 mokslinė kritika
 moterų judėjimas
 muzika
 nepriklausoma žurnalistika
 pogrindinė kultūra
 populiarioji kultūra
 religinė veikla
 samizdatas
 sekimas
 socialiniai judėjimai
 studentų judėjimas
 taikos judėjimas
 tautiniai judėjimai
 tetras ir kitos scenos meno rūšys
 totalitarinių/autoritarinių režimų represijas pergyvenę asmenys
 vaizduojamasis menas
 vizualieji menai
 žmogaus teisių judėjimas
 turinio tipas
 šalis
 geografinė aprėptis
 kalba
 internetinė prieiga
Visi A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
69 rastos kolekcijos
Įrašų skaičius puslapyje:       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14 kitas puslapis »»

Kolekciją sudaro antisovietinio partizano Broniaus Krivicko (1919-1952) poezija ir vertimai. Ji susideda iš 6 rankraščių: poemų ir Getės poezijos vertimų, parašytų tuo metu, kai Krivickas kovojo prieš sovietinį režimą.

Kolekcija sudaryta iš įvairių KGB departamentų dokumentų, rastų KGB kambariuose ir biuruose 1991 metais. Ši medžiaga suteikia geros informacijos apie paskutines KGB gyvavimo dienas: kokio tipo bylos buvo ant stalų, lentynų ir KGB vadovybės spintelių. 

1 - 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 14 kitas puslapis »»