filtrai ˆ
 šalis
 veiklos pobūdis
 kalba
 institucijos pobūdis
Visi A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
559 rastos organizacijos ir grupės
Įrašų skaičius puslapyje:       «« ankstesnis puslapis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 111 112 kitas puslapis »»
1990 metais Partijos istorijos institutas prie LKP CK buvo uždarytas, o jo archyvas 1991 metais buvo pertvarkytas į Lietuvos visuomenės organizacijų archyvą. Archyvo kolekcijos tapo prieinamos visuomenei ir tyrėjams.
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba yra vykdomosios valdžios institucija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendinant dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų srities valstybės politiką; prižiūri, kad Nacionalinis dokumentų fondas būtų efektyviai administruojamas ir prieinamas visuomenei.
  • Vieta:
    • 03219 Vilnius Algirdo gatvė 31 , Lietuva
  • Pavadinimas:
    • Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
  • Įkūrimo data:
    • 2011

Lietuvos ypatingasis archyvas įkurtas 1995 metais, prieš tai veikusios Lietuvos archyvų departamento Specialiųjų archyvo bylų darbo grupės pagrindu. Jis sudarytas iš trijų skyrių: sovietinių KGB dokumentų, Komunistų partijos dokumentų ir Vidaus reikalų ministerijos dokumentų departamento.