filtrai ˆ

Fond Jaroslava Mezníka v Archivu Masarykovy Univerzity

Jaroslav Mezník

 Sbírka Jaroslava Mezníka dokumentuje činnost signatáře Charty 77, profesora historie a pozdějšího děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Vieta

Kalbos

  • Vokiečių
  • Čekų

Kolekcijos pavadinimas

  • Jaroslav Mezník

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • leidiniai: 10-99
  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 100-499
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 10-99

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • nacionalinis

Įkūrėjai

Įkūrimo data

  • 1960

Įkūrimo vieta

Turinio kūrėjai

Kolekcijos sudarytojas(i)

Galimybė pasinaudoti

  • visuomenei laisvai neprieinama

Autorius

  • Nečasová, Denisa

Nuorodų sąrašas

Mezník, Jaroslav. 2005. Můj život za vlády komunistů (1948–1989). Brno: Matice moravská. 

Wihoda, Martin. 2009. „Historik v soukolí dějin. Za Jaroslavem Mezníkem.“ Dějiny a současnost 1: 7.

Šmahel, František. 2009. „Jaroslav Mezník (31. 12. 1928 – 28. 11. 2008).“ Český časopis historický 1: 226–228.

Marek, Jaroslav. 1993. „Jaroslav Mezník – ne zcela okrouhlé výročí.“ Časopis Matice moravské 2: 393–395.

Jan, Libor: 2003. „Jaroslav Mezník jubiluje.“ Časopis Matice moravské 2: 637–639.  

Janošová, Lenka, interview by Nečasová, Denisa, September 04, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 13:54:21