filtrai ˆ

Partijos istorijos instituto archyvas

Partijos istorijos insititutas prie LKP CK buvo įkurtas 1946 metais Vilniuje kaip Marksizmo-leninizmo instituto prie TSKP CK Maskvoje filialas. Pagrindinis instituto tikslas buvo išversti į lietuvių kalbą ir publikuoti Markso, Lenino ir Stalino raštus. Instituto archyve buvo renkami ir saugomi įvairūs, su komunistų judėjimu Lietuvoje susiję, dokumentai. Taip pat buvo vykdomi tyrimai šia tema.

Vieta

Įkūrimo data

  • 1946

Organizacijos pobūdis

  • archyvas

Veiklos pobūdis

  • Vyriausybės/valstybinė įstaiga

Autorius

  • Sirutavičius, Vladas
2017-10-20 13:40:15