filtrai ˆ

Mihai Moroșanu - Colecție privată

Thumbnail

Vieta

Kalbos

  • Rumunų
  • Rusų

Kolekcijos pavadinimas

  • Mihai Moroșanu Collection

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • fotografijos: 0-9
  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 10-99
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 0-9

Operatorius (iai)

Savininkas(ai)

Įkūrėjai

Įkūrimo data

  • 1961

Turinio kūrėjai

Kolekcijos sudarytojas(i)

Svarbūs įvykiai kolekcijos istorijoje

Galimybė pasinaudoti

  • vizitai tik susitarus

Autorius

  • Cusco, Andrei

Nuorodų sąrašas

Taşcă, Mihai. 2010. "Rezistența anticomunistă: 'Naționalistul' Mihai Moroșanu" (Anti-communist resistance: Mihai Moroșanu, the 'nationalist'). Timpul.md, December 17. Accessed February 10, 2017. http://www.timpul.md/articol/nationalistul-mihai-morosanu-18740.html 

Moroșanu, Mihai , interview by Cușco, Andrei, September 01, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Cașu, Igor , interview by Cușco, Andrei, October 29, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-01-22 16:47:32