filtrai ˆ

Central Press Supervision Authority Collection at the Security Services Archive

Stamp of the HSTD

Vieta

Kalbos

  • Čekų

Kolekcijos pavadinimas

  • Central Press Supervision Authority 

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 1000-
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 1000-

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • nacionalinis

Įkūrimo data

  • 1953

Įkūrimo vieta

Kolekcijos sudarytojas(i)

Galimybė pasinaudoti

  • vizitai tik susitarus

Publikacijos

  • Tomášek, Dušan. 1994. Pozor cenzurováno! aneb ze života soudružky cenzury. Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR.

Autorius

  • Šámal, Petr

Nuorodų sąrašas

Bárta, Milan. 2003. „Nelze zveřejnit v tisku, rozhlasu a televizi (Cenzura v Československu v letech 1953–1968)." Securitas Imperii 10: 6–58.

Security Services Archive, Prague, Documentation on the collection 318 – Hlavní správa tiskového dohledu (Central Press Supervision Authority).

Matějovič, Pavel, ed. 2015. Zakázané prózy. Bratislava: Literárne informačné centrum.

"Preliminary inventory of the Collection 318 Hlavní správa tiskového dohledu (Central Press Supervision Authority)." https://www.abscr.cz/data/pdf/abs/inventar-318.pdf. Accessed October 28, 2017.

Frolík, Jan. 1998. "Osud fondů Studijního ústavu MV." Archivní časopis 48, No. 1: 4-17.

Tomášek, Dušan, and Karel Kaplan. 1994. O cenzuře v Československu v letech 1945–1956. Prague: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

2020-02-17 23:27:25