filtrai ˆ

Archiwa Instytutu Pamięci Narodowej

Vieta

Kalbos

  • Lenkų

Interneto svetainė

Kolekcijos pavadinimas

  • Institute of National Remembrance - Office for the Preservation and Dissemination of Archival Records 

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • audio įrašai: 500-999
  • filmas: 1000-
  • teisiniai ir/ar finansiniai dokumentai: 1000-

Asmuo (asmenys) svarbūs kolekcijai

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • nacionalinis

Įkūrimo data

  • 1998

Įkūrimo vieta

Kolekcijos sudarytojas(i)

Galimybė pasinaudoti

  • dalis yra neprieinama

Publikacijos

Autorius

  • Gospodarczyk, Hanna

Nuorodų sąrašas

Bulletin of the Institute of National Remembrance, 2001-2011, Warsaw: Institute of National Remembrance.

Report on the activities of the Institute of National Remembrance, 2001 - 2017, Warsaw - annual reports submitted for the Polish Parliament. 

Books:

Bednarek, Jerzy, Leśkiewicz, Rafał, Perzyna Paweł, Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej, [Archives-History-Memory. 15 years of archival activities of Institute of National Remembrance],  Łódź – Warszawa, 2018. 

Bittner, Karolina Piosenka w służbie propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989, [Songs in duty of propaganda. The Festival of Military Songs in Kołobrzeg 1968-1989], Poznań: Institute of National Remembrance, 2015. 

Tracz, Bogusław. Hippiesi, kudłacze, chwasty: hipisi w Polsce w latach 1967-1975. [Hippies, hairies, weeds: hippies in Poland 1967-1975], Katowice: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014.

Wasylewski, Andrzej (red.) Jazzowe dzieje Polaków. Biografia wielogłosowa [The Jazz History of Poles. Multivocal biography], Warsaw: Institute of National Remembrance, 2018. 


Book series:

W kręgu kultury PRL [In the cultural circle of PPR], Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej.


Legal acts:

Act from 18 December 1998 on the Institute of National Remembrance -  Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation [Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu], Journal of Laws, 1998 No. 155 position 1016 [Dz.U. 1998 Nr 155 poz. 1016].

Act from 18 October 2006 on disclosing information about the documents of secret services from 1944-1990 and the content of those documents [Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów]. Journal of Laws,  2006 No. 218 position 1592 [Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592].

2020-02-06 20:20:00