filtrai ˆ

Herta Müller - Colecție Ad-hoc la CNSAS

Vieta

Kalbos

  • Rumunų
  • Vokiečių

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • fotografijos: 0-9
  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 1000-
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 0-9

Asmuo (asmenys) svarbūs kolekcijai

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • tarptautinis

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Publikacijos

  • Müller, Herta. 2009. Cristina und ihre Attrappe oder Was (nicht) in den Akten der Securitate steht  (Cristina and her dummy or What is (not) written in the Securitate’s files). Göttingen: Wallstein.

Autorius

  • Marin, Manuela

Nuorodų sąrašas

ACNSAS, Informative Fonds, file 233477 vol. 1-3

Petrescu, Cristina. 2013. “When Dictatorships Fail to Deprive of Dignity: Herta Müller's 'Romanian Period'.” In  Herta Müller: Politics and Aesthetics. Edited by Bettina Brandt, Valentina Glajar, 57-86. Lincoln: University of Nebraska Press.

 

Petrescu, Dragoș, interview by Marin, Manuela, September 10, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 17:11:16