Projektas

Apie mus (apžvalga)

Esame tarptautinė mokslininkų grupė, besidominti kultūrine opozicija buvusioje socialinėje Europoje.

Galvojame, kad kultūra Rytų Europoje iki 1989 m. – tai ne tik socialinis realizmas ir nuobodus propagandinis menas: tam tikrais laikotarpiais įvairiose regiono vietose nepaisant griežtos socialistinių režimų kontrolės klestėjo alternatyvi kultūra.

Vykdome tyrimus, kurie apima turtingą ir įvairiaspalvį kultūrinės opozicijos paveldą buvusiose Rytų Europos socialistinėse šalyse. Šis tyrimas remiasi kolekcijų, kuriose saugoma medžiaga apie kultūrinęopoziciją, analize bei lyginimu.

Pasakojame istorijas apie nekonformistinį avangardinį meną, opozicinius religinius judėjimus, pilietines iniciatyvas neformalaus švietimo bei leidybos srityse, disidentus, nelegalias pankų bei roko muzikantų grupes, alternatyvias gyvensenas, netgi neįprastas dvasines praktikas ir daugelį kitų reiškinių.

Kuriame pirmąją tiek įprastų, tiek ir internete sukurtų privačių bei viešų rinkinių Europoje skaitmeninę bazę, parodančią įvairiausių kultūrinės opozicijos formų gyvavimą buvusiose socialistinėse šalyse.

Rodome kaip šie rinkiniai funkcionuoja, kokius vaidmenis jie atlieka atskirose šalyse, ir kaip jie reprezentuoja kolekcijų turinį vietos ir tarptautinei bendruomenei.

Atpažinsime oponavimo komunistiniams režimams formas ir išsaugosime jas kaip dalį bendro europinio paveldo!

Norime, kad kultūrinė opozicija nebūtų pamiršta!

Junkis prie Courage registracijos! Kontaktai

COURAGE (“Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries”/Kultūrinė opozicija – kultūrinio oponavimo paveldo suvokimas buvusiose socialistinėse šalyse) yra trijų metų tarptautinis tiriamasis projektas, finansuojamas pagal Horizon 2020, Europos Sąjungos tyrimų ir inovacijų programą.

Pagrindinė informacija
COURAGE
Kultūrinė opozicija – kultūrinio oponavimo paveldo suvokimas buvusiose socialistinėse šalyse.

Sutarties nr. : 692919
Projekto internetinis puslapis: http://cultural-opposition.eu/
Projekto pradžia: 2016 m. vasario 1d.
Projekto pabaiga: 2019 m. sausio 31 d.
Partnerių skaičius: 12
Numatoma sąmata (EUR): 2 484 917.50
Tema: Kultūrinė opozicija buvusiose sosialistinėse šalyse
Veiklos pobūdis: Tyrimai ir inovacijos
Šaukimas: H2020-REFLECTIVE-2014-2015/H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/reflective-4-2015.html
Šis tyrimas yra finansuojamas pagal Europos Sąjungos Horizon 2020 tyrimų ir inovacijų programą. Projekto nr. 692919.

Tikslai

COURAGE sukurs išsamią egzistuojančių bet išsklaidytų rinkinių, susijusių su kultūrinės opozicijos istorija bei formomis buvusiose socialistinėse šalyse, internetinę duomenų bazę (skaitmeninį registrą), tokiu būdu padarydamas jas lengviau pasiekiamais.

Projektas analizuos šiuos rinkinius platesniame socialiniame, politiniame bei kultūriniame kontekste. Pagrindinis tyrimo tikslas yra padidinti šių rinkinių pasiekiamumą bei poveikį vertinant įvairių kultūrinės opozicijos formų kilmę bei paveldą.

COURAGE tiria

 1. Privačių ir viešų rinkinių, susijusių su kultūrinės opozicijos judėjimais buvusiose socialistinėse Europos šalyse susiformavimą bei raidą, teikiant ypatingą dėmesį tam, kaip jie iš opozicinių ir privačių tapo vyraujančiais ir viešais;
 2. šių rinkinių politinį ir visuomeninį vaidmenį iki 1989 m. ir vėliau, bei vyriausybių bandymus juos išsaugoti ar papildyti;
 3. emigrantų vaidmenį remiant, išsaugant ir skleidžiant informaciją apie šias kolekcijas už Geležinės uždangos ir namuose, o taip pat, kaip naudojami emigracijoje sukurti rinkiniai;
 4. materialinį paveldą, saugomą tuose rinkiniuose, audiovizualinę medžiagą: kokie eksponatai buvo atrenkami kaip verti išsaugojimo, tai yra svarbūs kaip potencialūs istoriniai šaltiniai ar relikvijos, o kokie objektai traktuoti kaip nereikšmingi ir nesaugotini?;
 5. kaip rinkiniai sukuriami ir tvarkomi, ypač informacinėse bei referatyvinėse sistemose: kaip renkama medžiaga?;
 6. Rinkinius prižiūrinčių darbuotojų biografijas;
 7. Socialinius institucijų bei su jomis susijusių asmenų aspektus, teisinę veiklos bazę, finansinę situaciją, nuosavybę ir valdymą, socialinę bei kultūrinę auditorijos sudėtį ir kaip rinkiniai naudojami istoriniuose tyrimuose bei kultūroje;
 8. Įvairių institucijų, turinčių tokias kolekcijas bendradarbiavimo ir įsijungimo į įvairius tinklus galimybes: kokios bendradarbiavimo ir viešinimo formos jau egzistuoja ir kokios gali atsirasti, ir kaip mes galime prisidėti prie bendradarbiavimo tarp rinkinių strategijos atsiradimo.

Partnerai

Vengrijos mokslų akademijos Humanitarinių tyrimų centras (MTA BTK– Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences)

Lenkijos mokslų akademijos Filosofijos ir sociologijos institutas (IFIS PAN – Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)

Trejybės koledžas Dubline (TCD – Trinity College Dublin)

Regensburgo universiteto Rytų ir Pietryčių Europos institutas (IOS Regensburg – Institute for East and Southeast European Studies, University of Regensburg)

Vengrijos mokslų akademijos Socialinių mokslų centras (MTA TK – Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences)

Lietuvos istorijos institutas (LII – Lithuanian Institute of History)

Prahos Karolio universitetas (CUNI – Charles University in Prague)

Bukarešto universitetas (UB – University of Bucharest)

Kroatijos istorijos institutas (HIP – Croatian Institute of History)

Bratislavos Komenskio universitetas (Comenius University in Bratislava)

Oksfordo universitetas (The University of Oxford)

Vengrijos mokslų akademijos Kompiuterių mokslo institutas (MTA SZTAKI – Institute for Computer Science and Control)

Seminarai [renginiai]

Veiklos

COURAGE įgyvendins įvairias inovatyvias veiklas:

Sukursime internetinę duomenų bazę

Sukursime internetinę svetainę, padėsiančią rinkinius turinčioms institucijoms bendradarbiauti

Parengsime mokymo priemonę internete

Paskelbsime vadovą

Parengsime parodą

Surengsime filmų festivalį

Apmokysime kaip naudotis registru mokslininkus, ekspertus ir su rinkiniais dirbančius asmenis

Rinkiniai [registracija]

COURAGE tai registracija.

Internetinė duomenų bazė (registras) suteiks gausybė naudingos informacijos apie pačius svarbiausius kultūrinės opozicijos rinkinius ir objektus tam, kad būtų galima kurti atitinkamų institucijų tinklus, mokytis ir tyrinėti.

COURAGE kuria rinkinių susijusių su įvairiomis kultūrinės opozicijos formomis plačiame geografiniame regione, apimančiame visas buvusias sovietines šalis, dabartines ir potencialias ES nares, registrą. Pateiksime standartizuotus rinkinių aprašymus ir instrumentus, kurie leis lengvai naudotis ir vykdyti paiešką registre. Pati inovatyviausia mūsų prieiga yra ta, kad mes įtraukiame ir socialines bei kultūrines pačių rinkinių saugotojų praktikas, kurios demonstruoja, kaip yra žiūrima į atminties saugyklų kaip praeities reliktų saugotojų ateitį.

Taigi, šis projektas nėra vien tik apie rinkinių, susijusius su kultūrine opozicija, registro sukūrimą. Jis prisidės prie labiau niuansuoto supratimo kaip funkcionuoja šie rinkiniai, kokius vaidmenis jie atlieka visuomenėse, kaip jie atspindi turimą medžiagą vietinei ir tarptautinei bendruomenei. Bendrasis šios analizės tikslas yra padidinti šių rinkinių žinomumą ir įtaką, kai vertinamas įvairių kultūrinės opozicijos formų atsiradimas bei paveldas.

Manote, kad kokio nors svarbaus rinkinio čia trūksta?

JUNKIS prie COURAGE registro!

Paroda

COURAGE tai paroda.

Vaizdų ir naujai atrastos archyvinės medžiagos pagalba ši paroda suteiks galimybę susipažinti su iki šiol mažiau žinomais su kultūrinės opozicijos veikla susijusias svarbiais objektais bei įdomiomis tos opozicijos veikėjų gyvenimo peripetijomis.

COURAGE parengs tiek keliaujančią, tiek ir internetinę parodą visuomenei. Ekspozicija nušvies “slaptus kultūrinės opozicijos kelius”: tarptautinius ryšius, komunikacijos, vykusios tarp Rytų ir Vakarų būdus bei persipynusias subkultūras (pankų, hipių, valkatų, džiazo koncertų ar religinių stovyklų). Bandysime susisiekti su jaunimu, politiškai angažuota miesto subkultūra ir paruošime inovatyvius metodus, kaip pritraukti rinkinių saugotojus. Sieksime, kad liudininkų ir amžininkų, vietinių bendruomenių bei privačių kolekcijų saugotojai suteiktų savo turimus eksponatus mūsų rengiamai parodai.

Politika

COURAGE tai nauja politika.

Politikos rekomendacijos padės sprendimus priimančioms institucijoms geriau suvokti visuomeninį su kultūrine opozicija susijusių rinkinių poveikį bei suteiks galimybę aptarti bendrus projektus.

Ataskaitos apie atskiras šalis pateiktos sprendimus priimančioms institucijoms, aprašys, kaip formavosi kultūrinės opozicijos samprata bei institucijos, kurios tvarko atitinkamus rinkinius; kaip jos keitėsi nuo vėlyvojo sovietmečio iki šių dienų. Bus aprašyti svarbiausi veikėjai, viltys, strategijos bei esminiai pokyčiai politinių, teisinių, finansinių bei kultūrinių sąlygų kontekste.

COURAGE parengs rekomendacijas sprendimus priimančioms institucijoms dėl jų saugomų rinkinių, susijusių su kultūrine opozicija sovietmečiu. Rekomendacijos taip pat pateiks pasiūlymus dėl šio paveldo panaudojimo, konkrečiai – Europos istorijos namų (House of European History) ekspozicijoje.

Tyrimas

COURAGE means tai tyrimas.

Geriausi kultūrinės opozicijos tyrinėtojai sujungs pastangas tam, kad būtų pasiekti aukšto mokslinio lygio rezultatai ir svarbios žinios inovatyviame, o kartu ir labai detalizuotame vadove.

Vadovo tikslas yra mokslininkams ir visiems besirūpinantiems rinkiniais pateikti analizę, kurioje būtų palygintas buvusiose socialistinėse šalyse egzistavusios kultūrinės opozicijos veiklą atspindinčių rinkinių susiformavimas, instituciniai rėmai bei visuomeninė nauda.

švietimas [Curriculum]

COURAGE tai švietimas.

Internete talpinama edukacinė medžiaga atskleis paslėptus ir mažiau žinomus kultūrinio gyvenimo buvusiose socialistinėse šalyse aspektus ir palengvins mokymą bei mokymąsi apie šį laikotarpį.

COURAGE parengs mokymo priemonę studentams bei mokytojams, kuri galės būti efektyviai naudojama įvairiuose kontekstuose.

COURAGE sujungs opozicinių judėjimų vertybes ir istoriją su asmenine aplinka, erdve ir socialinėmis grupėmis. Tos vertybės ir istorija bus susieti su šiuolaikinio jaunimo šeimomis ir socialinėmis istorijomis.

Mokymas

COURAGE tai naujovės.

Apmokymai suteiks galimybes atsirasti naujiems tinklams tarp asmenų/institucijų, dirbančių su rinkiniais, ekspertų bei mokslininkų; šie apmokymai taip pat suteiks minėtoms grupėms galimybę sužinoti, kaip veikia COURAGE registras.

Apmokymų metu bus:

 • Suteikta informacija, kaip naudotis COURAGE registru;
 • Paaiškinta, kaip rinkinius galima efektyviau naudoti edukacijos procese;
 • Pateiktos rekomendacijos, kaip rinkinius turinčios institucijos ar asmenys galėtų efektyviau skleisti informaciją su vietinių ir tarptautinių fondų ir parodų pagalba.

Filmų festivalis

COURAGE tai rūpestis.

Dokumentinių festivalių metu vizuali patirtis suburs šiuolaikinio jaunimo kartą, ekspertus ir buvusius disidentus. Mes skatiname jaunąją kartą nepamiršti praeities ir suvokti, kad kultūrinė opozicija svarbi.

COURAGE organizuos dokumentinių filmų festivalių seriją, kartu su kuriais vyks apskrito stalo diskusijos apie kultūrinę opoziciją buvusiose socialistinėse šalyse. Šie dokumentinių filmų festivaliai bus organizuojami Budapešte, Varšuvoje, Prahoje ir Bukarešte. Festivaliai taip pat reklamuos su kultūrinės opozicijos veiklą atspindinčius rinkinius; šiuose renginiuose kalbės kviestiniai svečiai, kurie papasakos, kaip jų turimi rinkiniai susiję su filmų temomis.


Counterculture, Dissent and Cultural Opposition in the Former Socialist Countries in Eastern Europe

COURAGE presents a cross-Europe documentary film festival series.

 

Stops of the Film Festival:

Budapest, 1-2 June 2018

Prague, 30 Sept-5 Oct 2018

Warsaw, 7-9 Sept 2018

Greifswald, 16-24 Oct, 2018

Zagreb, 19-21 Oct 2018

Bratislava, 7-10 Nov 2018

Bucharest, 16-17 Nov 2018

Film screening in the building of the European Research Council in Brussels: 

A Journey to the Eastern European Underground with Award Winner Films.

Brussels, 28 January 2019

 

 

 


Trailer of the Film Festival:

FILMS


Nenad Puhovski │ Generation ‘68 │ 2016 │ 85 min │ HRV

Homage to a generation. The creator still shares the youthful enthusiasm of his generation, and he nurtures the idea of a revolution that will change the world. A revolution that remains “realistic and demands the impossible”. The Croatian film poses the question: how did the events of the era affect ordinary lives and society, and it shows what later generations can do with this legacy.


Stephan Coates & Paul Heartfield│ Roentgenizdat│ 2017 │ 25 min │ RUS/USA

Cold War era Leningrad: Soviet Russia has declared jazz, rock ‘n’ roll and other genres of music illegal, but the people have responded. Giving blood every week to earn enough money to buy a recording machine, Rudy Fuchs began copying forbidden records to be sold on street corners by shady dealers…


Mirosław Dembiński│ Orange Alternative│ 1988 │ 22 min │ POL

In 1982, graffiti images of orange dwarfs appeared on the walls of buildings in Wrocław. They “migrated” to other cities too. These dwarfs emerged as the symbol of the countercultural formation “Pomar Alternativa” (Orange Alternative).


Miroslav Janek │ Olga │ 2014 │ 84 min │ CZE

The police couldn’t break her, the castle didn’t change her: the remarkable story of Václav Havel’s reluctant first lady. Olga was a key intellectual in the 1950s and 1960s, who read his husband’s texts with a critical eye, and supported him in the hardest times. The documentary sheds light on the era in which Olga lived and on Olga herself presenting her highly original thoughts and memorable way of speaking.


Mária Takács │ Hot Men Cold Dictatorships │ 2015 │ 88 min │ HUN

What was it like to be a gay man before the regime change? Where and how could one get to know others? Were gay men kept under surveillance by the system? How did groups of friends develop in the decades? How did the regime change usher in change, and how did gay movement rise in Hungary? To find answers to thee questions, four young gay men hit the road.


Nenad Milošević│ The Other Line│ 2016 │ 108 min │ SRB

Why were the most creative and progressive artists in Yugoslavia silenced? Why are they still silenced today? The answers presented in this film are the results of ten years of hard work. They show us the exceptional avant-garde art scene of Novi Sad (concept art, experimental music, poetry) which emerged during the late 1960s and 1970s as a cultural melting pot of innovative Yugoslav nonconformist culture.


Ellin Hare│ From Us to Me: Life in East Germany Then and Now│ 2016 │ 87 min │ UK

In 1987, a British film crew gained unprecedented access and was able to film everyday life inside the GDR – but only the side of life that the state let them see. 25 years after the fall of the Berlin Wall the crew returned to the places and people they had visited at the time to see how their lives have changed and how they recall the “workers’ paradise”.


Keith Jones│ Vinyl Generation│ 2016 │ 72 min │ CZE/USA

In 1980s communist Czechoslovakia an emerging generation took inspiration from alternative culture, including punk rock and the neo-avantgarde, to create their own worldview, politics, and, eventually, a revolution leading to regime change. 25 years later, this unique generational perspective, more relevant than ever, is explored for the first time.


Slavomír Zrebný│Footprints in the Snow│ 2015 │ 53 min │ SVK/CZE

Harmless tourists or enemies of the system? The documentary is an exciting inquiry into how forbidden literature was smuggled to Czechoslovakia under the communist dictatorship. Why did people put their own freedom at risk in order to help preserve the inner freedom of others?


Ekaterina Minkova│ Next Stop: Odeon Cinema│ 2015 │ 69 min │ BGR

Sofia, Odeon Cinema: a legendary place. The city’s only archive cinema opened in 1961. Who were the guests of Odeon over the course of its existence? How did film censorship work under communism? The documentary opens a window to the Bulgarian urban culture of the past six decades.


Eszter Turán & Anna Koltay│ BP Underground│ 2017 │ 52 min │ HUN

Budapest around 1989: concerts in stuffy basements and ruined “houses of culture” filled with sweaty youngsters in search of meaning in their lives. This film recalls the golden age of the Hungarian hardcore/punk subculture, and it asks what happened to this culture. How did the scene affect society, and what role did Budapest play in the history of punk? Which were the best bands, clothing shops, cultic pubs? What ideas did this environment creat and how have these ideas shaped thinking in Hungary up to the present day?


Andrzej Wolski│ Józef Czapski: Witness of the Century, 1896-1993│ 2016 │ 58 min │ POL

Painter and writer Józef Czapski was a towering figure of Polish exile. Once a follower of Cézanne, he witnessed the Russian Revolution, fought for the Polish case, was taken as a POW, and lived in post-war Paris, where he edited the most significant Polish émigré journal, Kultura. Take a journey through European history by learning about his extraordinary life.


Ilinca Calugareanu│ Chuck Norris vs Communism│ 2015 │ 80 min │ ROM/UK

The illegal importation of American action and religious films on VHS cassettes was a common practice in Romania during the Ceaușescu era. Since there was no official dubding, all the actors had the same voice. The most famous voice of these dubbed films was Irina Margareta Nistor, who was the voice in Romanian of an array of American stars. This film recreates the epoch’s depressing and, at the same time, sweet-and-sour atmosphere.


Rossen Elezov│ Colors of the Voice│ 2015 │ 88 min │ BGR

A polyphonic sound captivates listeners. But what if an acappella choral performance is the work of a single person – the great jazz singer Yildiz Ibrahimova? Through the dramatic twist and turns of her life and music, we see shocking footage of the expulsion of the Bulgarian Turks across the border and the tragedy of their ruined lives.


Giedre Zickyte│ Master and Tatyana│ 2015 │ 78 min │ LIT

A story about a rebellious genius of photography, Vitas Luckus, and his passionate love for Tatyana Luckiene. Vitas was an extremely colourful personality: he kept a live lion in his apartment and he was among the first to document the flawed realities of the Soviet Union. A story about love and infidelity, freedom and conformity, hope and frustration, lies and the search for truth.

 

Partnerai

Spauda

Informacijos sklaida

COURAGE presented in Brussels at the conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space

2016.10.12. 14:25

17 October 2016, Brussels The conference Understanding Europe – Promoting the European Public and Cultural Space addresses the key issues […]

skaityti toliau »»

Tikslinės grupės

Pagrindinė COURAGE tikslinė grupė yra rinkinius saugančių institucijų vadovai bei darbuotojai Rinkiniai Politika Mokymas

COURAGE sustiprins jų pozicijas padarydama rinkinius lengviau prieinamais vietinei bei tarptautinei bendruomenei. Antroji tikslinė grupė yra mokslininkų ir mokytojų bendruomenė.
Rinkiniai Politika Tyrimas

Jiems duomenų bazė pasitarnaus kaip mokymo priemonė ir vartai tolimesniems tyrimams. Trečioji tikslinė grupė yra vietinio ir tarptautinio lygmens politikos formuotojai
Rinkiniai Politika, taip pat ir Europos komisija bei kitos europinės institucijos.

COURAGE parengs rekomendacijas dėl to, kaip būtų galima rinkinius naudoti tyrimuose bei edukacijoje. Ketvirtoji tikslinė grupė yra jaunoji karta (mokiniai, studentai, jauni profesionalai) Paroda Švietimas Filmų festivalis.

Per patrauklius audio-vizualinius instrumentus, interaktyvią veiklą ir šiuolaikinius socialinius tinklus, COURAGE bandys kultūrinės opozicijos paveldą paversti kiekvieno asmeninio išgyvenimo dalimi.

Kontaktai