filtrai ˆ

Actul oficial de acuzare privind cazul lui Gheorghe Zgherea. 2 iunie 1953 (în rusă)

First page of the official accusatory act concerning the case of Gheorghe ZghereaPrima pagină a actului oficial de acuzare privind cazul lui Gheorghe Zgherea

Vieta

Kalbos

  • Rusų

Sukūrimo metai

  • 1953

Padėkos

  • Source: Archive of the Intelligence and Security Service of the Republic of Moldova

    Photo by Igor Cașu 

Autorius

  • Cusco, Andrei

Nuorodų sąrašas

Cașu, Igor. 2014. ”Arhivele comunismului: Inochentistul Gheorghe Zgherea, trimis în Kolîma pentru credinţă” (Archives of Communism: The Inochentist Gheorghe Zgherea, sent to Kolyma for his faith). Adevărul.md, 9 January. Accessed June 19, 2018.  

Cașu, Igor , interview by Cușco, Andrei, June 15, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-01-22 16:34:34