filtrai ˆ

Film "Plastic Jesus"

Scena vaizduoja Belgrado gatvėmis motociklu važiuojančią jauną moterį. Gatvėse tuo metu vyksta kariuomenės ir valstybės paradas; yra matomos svarbiausios Jugoslavijos valstybinės ir partinės institucijos. Ši scena yra sumontuota naudojant archyvinę nacionalsocialistų medžiagą. Scena vaizduoja Belgrado gatvėmis motociklu važiuojančią jauną moterį. Gatvėse tuo metu vyksta kariuomenės ir valstybės paradas; yra matomos svarbiausios Jugoslavijos valstybinės ir partinės institucijos. Ši scena yra sumontuota naudojant archyvinę nacionalsocialistų medžiagą. Scena, kurioje pagrindinis veikėjas išreiškia savo antiklerikalinį požiūrį nukreipdamas ginklą į bažnyčią, kurioje yra palaidoti Serbijos karališkosios šeimos nariai. Scena, kurioje pagrindinis veikėjas išreiškia savo antiklerikalinį požiūrį nukreipdamas ginklą į bažnyčią, kurioje yra palaidoti Serbijos karališkosios šeimos nariai. Scena, kurioje pagrindinis veikėjas švilpauja „Lili Marleen” dainos melodiją, o jo mergina piešia raudoną žvaigždę ant jo kaktos. Šioje scenoje taip pat girdisi sovietų propagandinė kalba apie Vakarų imperializmą. Scena, kurioje pagrindinis veikėjas švilpauja „Lili Marleen” dainos melodiją, o jo mergina piešia raudoną žvaigždę ant jo kaktos. Šioje scenoje taip pat girdisi sovietų propagandinė kalba apie Vakarų imperializmą. Archyvine medžiaga paremta scena vaizduoja apimtą jaudulio Josipą Brozą-Tito, prieš sakant savo kalbą studentams 1968 m. Toks buvusio socialistinės Jugoslavijos lyderio vaizdavimas buvo viena labiausiai šokiruojančių scenų filme. Archyvine medžiaga paremta scena vaizduoja apimtą jaudulio Josipą Brozą-Tito, prieš sakant savo kalbą studentams 1968 m. Toks buvusio socialistinės Jugoslavijos lyderio vaizdavimas buvo viena labiausiai šokiruojančių scenų filme.

Vieta

Kalbos

  • Anglų
  • Serbų

Sukūrimo metai

  • 1971

Charakteringas eksponatas

Nuorodų sąrašas

Ćirić, Sonja, 2016. “Intervju – Lazar Stojanović, Reditelj: NATO Nema Alternativu." Nedeljnik Vreme, February 11. [Interview - Lazar Stojanovic, director: "NATO does not have an alternative." Weekly TIME] Accessed November 29, 2016. 

DeCuir, Greg; Baškot, Gordana; Antin, Tatjana. 2011a. Jugoslovenski crni talas: Polemički film od 1963 do 1972 u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Beograd: Filmski Centar Srbije.

DeCuir, Greg et al. 2011b. Yugoslav black wave: Polemical Cinema from 1963-1973 in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Belgrade: Film Center Serbia.

Goulding, Daniel J. 2002. Liberated Cinema: The Yugoslav Experience, 1945-2001. Bloomington&Indianapolis: Indiana University Press.

Levi, Pavle. 2009. Raspad Jugoslavije na filmu: Estetika i ideologija u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu [Esthetics and Ideology in Yugoslav and postyugoslav film]. Beograd: Biblioteka XX vek.

Marković, Predrag. 2011. “Where Have All the Flowers Gone? Yugoslav Culture in the 1970s Between Liberalization/Westernization and Dogmatisation.” In The Crisis of Socialist Modernity. The Soviet Union and Yugoslavia in the 1970s, edited by Marie-Janine Calic, Dietmar Neutatz and Julia Obertreis, 118–133. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Pantić, A, 2015. "Lazar Stojanović: Svako Sam Odlučuje Kad će Da Bude Hrabar" 24sata, June 13. ["Lazar Stojanovic: Everybody decides on his own when to be courageous" 24hours]. Accessed November 29, 2016.

Solomun, Zoran. 2012. “Plastic Jesus. Tito und die jugoslawischen Achtungsechziger.” Deutschlandfunk, February 7. [Plastic Jesus. Tito and the Yugoslav 68ers]. Accessed February 2, 2017.

Vučetić, Radina. 2016. Monopol na istinu. [The monopoly on Truth] Beograd: Clio.

2018-05-29 13:08:17