filtrai ˆ

Gedimino Ilgūno dokumentų perdavimas LTSR Centriniam valstybiniui literatūros ir meno archyvui

1988 metais Gediminas Ilgūnas perdavė archyvo saugojimui 9 bylas, tarp kurių buvo ir jo parašytos Vinco Pietario biografijos rankraštis. Šie dokumentai tapo Stanislovo Gedimino Ilgūno kolekcijos pradžia.

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 1988

Autorius

  • Sirutavičius, Vladas
2018-05-18 14:51:54