filtrai ˆ

Prosvjeta Collection

Thumbnail

The Prosvjeta collection presents the role of the strongest cultural and educational society of Serbs in Croatia. The association, in addition to the affirmation of Serbian culture and traditions, also sought to enhance the political status of the Serbian people in the Socialist Republic of Croatia (SRC). Therefore, its actions were characterized as contrary to the regime and the association was at first marginalized and then terminated.

Vieta

Kalbos

  • Kroatų
  • Serbų

Kolekcijos pavadinimas

  • HR-HDA-640. Serbian Cultural Association Prosvjeta (1944 – 1980)

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • leidiniai: unknown quantity
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): unknown quantity

Operatorius (iai)

Asmuo (asmenys) svarbūs kolekcijai

Įkūrimo data

  • 1944

Įkūrimo vieta

Kolekcijos sudarytojas(i)

Galimybė pasinaudoti

  • dalis yra neprieinama

Nuorodų sąrašas

Bilandžić, Dušan. Hrvatska moderna povijest, Zagreb: Golden marketing 1999.

HR-HDA-1220. Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske, Politbiro CK SKH

HR-HDA-1231. Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske

HR-HDA-640. Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta"

Moačanin, Fedor. "Muzej Srba u Hrvatskoj." Historijski zbornik 1-4 (1948), 217.-221.

Petranović, Branko. Historija Jugoslavije 1918.-1988., treća knjiga, Socijalistička Jugoslavija 1945.-1988. Beograd: Nolit, 1988.

Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945. – 1991. od zajedništva do razlaza, Zagreb: Hrvatski institut za povijest [etc.], 2006.

Roksandić, Drago. Srbi u Hrvatskoj. Od 15. stoljeća do naših dana. Zagreb: Vjesnik, 1991.

Sirotković, Hodimir, editor. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1943. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta, 1964.

Sirotković, Hodimir, editor. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Zbornik dokumenata 1944. Zagreb: Institut za historiju radničkog pokreta, 1970.

Spehnjak, Katarina. "Prilog istraživanju Srpskog kulturno-prosvjetnog društva "Prosvjeta" 1945.-1950." Časopis za suvremenu povijest  1-2, no. 22 (1990), 111–129.

Spehnjak, Katarina. Javnost i propaganda: Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945 – 1962. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2002.

Šarić, Tatjana, Vojnović, Branislava, Records inventory, HR-HDA-640 SKD "Prosvjeta", Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2014.

Šarić, Tatjana. „Kulturna politika vlasti u NRH – primjer Matice Hrvatske 1945. – 1952.”. Master's thesis, Sveučilište u Zagrebu, 2008.

Šarić, Tatjana. „Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta" u socijalizmu – prilog uz sedamdesetu godišnjicu osnutka”. Arhivski vjesnik no. 57 (2014), 307.-331.

Škiljan, Filip. „Djelovanje SKD "Prosvjeta" od 1944. do 1971. godine“, in:  Međunarodni znanstveni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku : zbornik radova, editor Gavrilović, Darko, Sremska Kamenica, 2009. 49.-60.

Škiljan, Filip. „Kongres Srba u Hrvatskoj u rujnu 1945. godine,” in: Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije: zbornik radova, ur. Gavrilović, Darko  Sremska Kamenica, 2009.

Višnjić, Čedomir. Partizansko ljetovanje: Hrvatska i Srbi 1945. – 1950. Zagreb: Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2003.

Vojnović, Branislava, organizer. Zapisnici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske 1945. – 1952., svezak II. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006.

2020-03-04 11:20:41