filtrai ˆ

Igno Jonyno kolekcijos perdavimas LTSR Mokslų akademijos centrinei bibliotekai

1959 m. Jonyno žmona ir duktė perdavė istoriko dokumentus LTSR MA Centrinės bibliotekos rankraščių skyriui. Anot Erikos Kuliešienės, Jonyno dokumentus perduoti saugojimui paskatino žymus lietuvių istorikas Vytautas Merkys.
1960 m. Danutė Petkevičiūtė – Labanauskienė Jonyno dokumentus sutvarkė ir aprašė. Tai davė pradžią kolekcijai. Tačiau kolekcija buvo prieinama tik Mokslų Akademijos darbuotojams.

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 1959

Autorius

  • Sirutavičius, Vladas
2018-06-07 10:50:46