filtrai ˆ

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba yra vykdomosios valdžios institucija, kuri dalyvauja formuojant ir įgyvendinant dokumentų valdymo, naudojimo ir archyvų srities valstybės politiką; prižiūri, kad Nacionalinis dokumentų fondas būtų efektyviai administruojamas ir prieinamas visuomenei.

Vieta

Įkūrimo data

  • 2011

Akronimas (jei yra)

  • none

Autorius

  • Ivanauskas, Vilius
2018-05-03 19:24:57