filtrai ˆ

Juretić, Augustin  

Vieta

Gimimo vieta

  • Martinovo Selo, Croatia

Gimimo data

  • 1890

Mirties data

  • 1954

Autorius

  • Bencetić, Lidija

Nuorodų sąrašas

1. "Augustin Juretić." In Hrvatski biografski leksikon, 6th ed., 598-599. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2005.

2. Bencetić, Lidija. ˝Mons. Augustin Juretić – djelovanje u emigraciji kroz bilten Hrvatski dom˝,  Časopis za suvremenu povijest 45, no. 3 (2013), 461-484.

3. Glas sv. Antuna (Buenos Aires). "Georgius Liburnicüs. Prigodom smrti mons. dra Augustina Juretića." August 12, 1954, 1.

4. Glas sv. Antuna (Buenos Aires). "Orač i Sijač na Narodnoj Njivi. Uz četrdesetu godišnjicu misništva odličnoga Božjega i hrvatskoga svećenika Mons. dra Augustina Juretića", July 29, 1954, 4, 8.

5. Kušan, Jakša. Bitka za Novu Hrvatsku, Rijeka: Otokar Keršovani, 2000.

6. Strčić, Petar. "Prilog za biografiju monsinjora dr. Augustina Juretića (1890.-1954.)." Grobnički Zbornik 7, no. 5 (1998), 321-329.

7. Šuljak, Dinko. "Moja dopuna „Mrvice iz davnih krvavih godina“." Hrvatska revija, no. 2 (September 1980), 319-320. 

Balta, Ivan, interview by Bencetić, Lidija , November 05, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-12-29 22:42:32