filtrai ˆ

Latvijas Padomju rakstnieku savienības kolekcija

Cover of the file of protocol of the plenary meeting of the Witers' Union in 1959

Vieta

Kalbos

  • Latvių
  • Rusų

Kolekcijos pavadinimas

  • Latvian Writers' Union 

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 500-999

Savininkas(ai)

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • tarptautinis

Įkūrimo data

  • 1940

Įkūrimo vieta

Turinio kūrėjai

Kolekcijos sudarytojas(i)

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Autorius

  • Bleiere, Daina

Nuorodų sąrašas

Māris Čaklais (2000). Laiks iegravē sejas: uzmetumi memuāriem. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.

Inta Čaklā (2002). Kā dzeja izlauzās brīvība. No "Stāsta par Knuta Skujenieka grāmatas neizdošanu". In: Rita Luginska, Saulcerīte Viese (Sast.). Grāmatas aizkulises: Apceres, dokumenti, intervijas, atmiņas. Rīga: Sol Vita, pp. 74-95.

Ilgonis Bērsons (2006).Auseklītis zem āmura un kāškrusta: rakstnieku soļi divos lūzumgados (1940-1941). Rīga: Sol Vita.

Ieva Heimane, red. (2010). Radošo savienību plēnums. 1. un 2. jūnijs. Rīga: Jumava.

Silvija Radzobe (2017). "Kosmopolītu" lieta un Aleksandrs Čaks: dokumentāla hronika ar komentāriem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.


2020-02-26 14:01:35