filtrai ˆ

Augustino Janulaičio dokumentų perdavimas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos rankraščių skyriui

1967 metais Meilė Lukšienė ir Augustino Janulaičio žmona Elena (Jarušaitytė) Janulaitienė oerdavė Janulaičio rankraščius Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriui. Lukšienė rankraščius sutvarkė ir aprašė. Nors kolekcija buvo baigta tvarkyti 1985 metais, visuomenei ji nebuvo prieinama. 

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 1967

Autorius

  • Sirutavičius, Vladas
2018-03-15 12:25:34