filtrai ˆ

Kotsiubynska, Mykhailyna 

Mykhailyna Kotsiubynska, October 9, 1973. Matte paper, black and white photo.

Vieta

Gimimo vieta

  • Vinnytsia, Ukraine

Gimimo data

  • 1931

Mirties data

  • 2011

Autorius

  • Kulick, Orysia Maria

Nuorodų sąrašas

Dziuba, Serhiy. “Vnutrushnia Svoboda Mykhailyny Kotsiubynskoii,” Khvylia Desny: Pohliad z Chernihova, January 3, 2013. http://www.hvilya.com/news/vnutrishnja_svoboda_mikhajlini_kocjubinskoji/2013-01-03-1697-987.

Kotsiubynsʹka, Mykhailyna. „Zafiksovane i netlinne”: Rozdumy pro epistoliarnu tvorchistʹ. Kyïv, 2001.

Kotsiubynsʹka, Mykhailyna. Lysty i liudy: rozdumy pro epistoliarnu tvorchistʹ. Kyiv: Dukh i Litera, 2009.

Kotsiubynska, Mykhailyna. "Pam'iatka Ednannia Dvokh Kul'tur: Arkhiv Ziny Genyk-Berezovskoyi." Slovo i Chas: Naukovo-Teoretychnyi Zhurnal, no. 6 (June 2006), 82-86.

Kotsiubynska, Mykhailyna. "Genyk-Berezvoska Zina." In Entsyclopedia Suchasnoyi Ukrainy. 2007. Accessed September 30, 2017. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25560. 

Steffen, James. The Cinema of Sergei Parajanov. Madison: the University of Wisconsin Press, 2013.

Tarnashynska, Liudmyla. Mykhailyna Kotsiubynska: Buty Soboyu: Bibliografichnii Narys(Kyiv: Rotaprint NPB Ukrainy, 2005), 7. Kotsiubynsʹka, Mykhailyna. Moi obrii. Kyiv: Dukh i Litera, 2004.

Burlaka, Galyna M., interview by Kulick, Orysia Maria, March 21, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-01-30 12:25:58