filtrai ˆ

Dokumentų perdavimas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui

Po Vandos Zaborskaitės mirties 2010 metais, dalis dokumentų iš jos privataus archyvo buvo perduota Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui.

Vieta

Interneto svetainė

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 2010

Pagrindiniai veikėjai

  • Stonytė, Virgilija
2019-02-26 13:29:33