filtrai ˆ

Lietuvos antisovietiniai partizanai

Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje prasidėjo 1944 metai ir tęsėsi iki 1953 metų. Galima išskirti unikalius bruožus partizaninio judėjimo: 1949 m. buvo įsteigta aukščiausia Lietuvos partizanų vieninga vadovybė. Partizaninis pasipriešinimas skirstomas į tris periodus: 1) 1944-1946; 2) 1946 m. vasarą – 1948; 3) 1949-1953.

Vieta

Įkūrimo data

  • 1944

Organizacijos pobūdis

  • Kita

Veiklos pobūdis

  • asociacija
2018-03-28 12:15:49