filtrai ˆ

"Tanulmányúton", Várallyay's book on the history of UFHS published, 1992

Várallyay, Gyula's monography published on the history of UFHS-MEFESZ 1957-1967 - second edition, ELTE Eötvös Publisher, Budapest 2016

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 1992

Pagrindiniai veikėjai

Dokumentai apie įvykį

  • Várallyay, Gyula: Tanulmányúton. A magyar emigráns diákmozgalom 1956 után. (Századvég Alapítvány - 1956-os Intézet; Occidental Press) 

Autorius

  • Nóvé, Béla
2019-02-18 14:30:34