filtrai ˆ

Brogyányi, Jenő 

Vieta

Gimimo vieta

  • Linz, Austria

Gimimo data

  • 1949

Autorius

  • Hermann, Gabriella

Nuorodų sąrašas

Hermann Gabriella: A CHRR-HHRF megalapítása, rövid szervezettörténete, ideológiai és pénzügyi háttere, valamint együttműködése más magyar diaszpóra szervezetekkel. Kézirat, 2017. [Gabriella Hermann: The foundation of CHRR-HHRF, short history of organization, its ideological and financial background, and its cooperation with other Hungarian Diaspora organizations. Manuscript, 2017.]

2019-02-24 19:24:32