filtrai ˆ

Kouba, Pavel 

Įkūrėjas

Vieta

Gimimo vieta

  • Písek, Czech Republic

Gimimo data

  • 1953

Autorius

  • Vrtálková, Anna

Nuorodų sąrašas

Katedra filosofie FF MU Brno. 2017. "Pavel Kouba". Accessed September 14. https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/kouba.html.

Ústav filozofie a religionistiky FF UK. 2017. "prof. PhDr. Pavel Kouba." Accessed September 14. http://ufar.ff.cuni.cz/8/prof-phdr-pavel-kouba.

Centrum pro teoretická studia. 2017. "Prof. PhDr. Pavel Kouba." Accessed September 14. http://www.cts.cuni.cz/index.php?m=35&lang=cs&osoba=10.

Chvatík, Ivan. 2007. "Dějiny Archivu Jana Patočky v Praze a co jim předcházelo." Filosofický časopis 55, No. 3: 365-89.

2019-03-09 13:05:24