filtrai ˆ

Archives of the Jesuit Order Hungary

The Hungarian Provincial Archive of the Society of Jesus holds sources on the members of the forbidden and persecuted Hungarian Jesuit Order (1950–1990). The archival documents represent the Jesuit monks’ efforts to preserve their identity in the face of pressures from the Communist dictatorship.

Vieta

Kalbos

  • Vengrų

Interneto svetainė

Kolekcijos pavadinimas

  • The Archives of the Hungarian Province of the Society of Jesus

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 1000-

Įkūrimo data

  • 1934

Įkūrimo vieta

Kolekcijos sudarytojas(i)

Galimybė pasinaudoti

  • vizitai tik susitarus

Publikacijos

  • Antal, Molnár, and Béla Vilmos, Mihalik. "A Jézus Társaság Magyarországi Rendtartományának Levéltára." Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1-2. (2012), 169-178.

Autorius

  • Mihalik, Béla
  • Pál, Zoltán

Nuorodų sąrašas

A Provincia Központi Raktára. In: Cor Unum 107. sz. (1969)

Ádám János: A külföldi magyar provincia szervezése és munkássága 1962 és 1977 között. In: Múlt és jövő i. m. 23–24.

András Imre: Így kezdődött… A külföldre menekült magyar jezsuiták „hazamenése”. In: Historicus i. m. 344.

Bánkuti Gábor: A romániai jezsuiták a 20. században. Jezsuita Kiadó, Budapest, 2016. (Jezsuita Könyvek – Rendtörténet) 35–39.

Bánkuti Gábor: Jezsuiták a diktatúrában. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya története 1945 – 1965. L’Harmattan – JTMR – ÁBTL, Budapest, 2011. (Jezsuita Könyvek – Rendtörténet) 81–82.

Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon 1945 után. In: Múlt és jövő i. m. 185–186.

Fejérdy András: Provincia Hungariae – Az 1909. évi alapítás története. In: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. Jubileumi konferencia. Budapest, 2009. október 16–17. Szerk.: Molnár Antal–Szilágyi Csaba. METEM, Budapest, 2010. 13–22.

http://eleveltar.jezsuita.hu (a letöltés ideje: 2017. június 12.)

Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649–1773). JATE – Istituto Storico della Compagnia di Gesù, Szeged, 1989. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 25.)

Mihalik Béla Vilmos: „Nyolcvanéves” a Jezsuita Levéltár. Levéltári Szemle 64. (2014) 4. sz. 26–34.

Mihalik Béla Vilmos: Az Arlberg-expressz hálókocsija. A magyar jezsuiták külföldre szökése (1948–1956). http://ujkor.hu/horizont/arlberg_expressz (a letöltés ideje: 2017. június 8.)

Molnár Antal–Mihalik Béla Vilmos: A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 24. (2012) 1–2. sz. 169–178.

Provinciánk Hírei, 1935. I. (34. sz.) 7.

Molnár Antal: A római magyar iskola. (Magyar jezsuita történészek Rómában 1950 után). In: Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv. Szerk.: Molnár Antal–Szilágyi Csaba–Zombori István. METEM, Budapest, 2007. (METEM Könyvek 62.) 45–68.

Pálos Antal: Viharon-vészen át. JTMR, Budapest, 1992. (Anima Una könyvek 1.).

Pálos Antal: Durch Sturm und Bedrängnis. Die ungarischen Jesuiten in der Dispersion. UKI, Budapest–Wien, 1990. JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1988. november 5.

Vámos Péter: Magyar jezsuita misszió Kínában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 26.) 257–302.

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára (Budapest; =JTMRL), I.3.a. A Magyar Rendtartomány iratai (1909–1950), A római Curiával való levelezés, Epistolae Praepositi Provincialis. Szeged, 1934. augusztus 3.

JTMRL I.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis.

JTMRL III.37., Rendtagok hagyatékai, Csávossy Elemér.

JTMRL III.55., Rendtagok hagyatékai, Holovics Flórián.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Consultusok, 1968. szeptember 20.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Consultusok, 1969. szeptember 11.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1985. december 14.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1977. november 11. JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1978. május 27.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1978. november 25.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1967. augusztus 30–31.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Consultusok, 1969. január 28. 8. sz. melléklet: Bécs, 1968. november 26.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Commissio de Ministeriis, 1968. április 13.

JTMR II.5.a., A Sectio II. levéltára, Tartományfőnökségi levéltár, Consultusok, 1988. november 5.

2018-01-17 08:23:01