filtrai ˆ

A Magyar Demokrata Fórum iratai

The Hungarian Democratic Forum (HDF) was the first legal oppositional movement in socialist Hungary. The document material of the HDF, based on the private collection of Sándor Lezsák, is a unique source on cultural resistance during the late Kádár period and 1989.

Vieta

Kalbos

  • Vengrų

Kolekcijos pavadinimas

  • Documents of the Hungarian Democratic Forum

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • atmintini daiktai (plakatai, skrajutės, pašto ženklai ir t.t.): unknown quantity
  • fotografijos: unknown quantity
  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 1000-

Operatorius (iai)

Savininkas(ai)

Asmuo (asmenys) svarbūs kolekcijai

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • nacionalinis

Įkūrėjai

Įkūrimo data

  • 1991

Įkūrimo vieta

Kolekcijos sudarytojas(i)

Galimybė pasinaudoti

  • vizitai tik susitarus

Publikacijos

Autorius

  • Pál, Zoltán

Nuorodų sąrašas

Lezsák Sándor: Élő Archívum [Living Archive]. Rendszerváltó Archívum 1. (2002) 1.

Riba András László - Szekér Nóra. Dokumentumok a Magyar Demokrata Fórum korai történetéből, 1987-1989. Válogatás a lakiteleki Rendszerváltó Archívumból [Documents from the early history of the Hungarian Democratic Forum, 1987-1989. Selection from the Archive of the Regime Change in Lakitelek], Antológia Kiadó, Lakitelek, 2017.

A Magyar Demokrata Fórum 1988. szeptemner 3-i tanácskozásának jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja [Protocol and echoes in the press of the discussion of the Hungarian Democratic Forum on 3rd September 1988]. Szerkesztette [edited by]: Szeredi Pál. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018.

MDF-tanulmányok [HDF-studies]. Szerkesztette [edited by]: Szekér Nóra - Szeredi Pál. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018.

Bakos, István , interview by Pál, Zoltán, January 23, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-05 09:46:30