filtrai ˆ

Šimečka, Milan 

Milan Šimečka

Vieta

Gimimo vieta

  • Nový Bohumín, Czech Republic

Gimimo data

  • 1930

Mirties data

  • 1990

Autorius

  • Hanáková, Jitka

Nuorodų sąrašas

Bakoš, V., & Jablonický, J. (2005). "Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu ...": Pocta Jozefovi Jablonickému. Bratislava: Veda, Vydavatelʹstvo Slovenskej Akad. Vied.

Drápala, M., & Ústav pro soudobé dějiny (Československá akademie věd). (1992). Milan Šimečka: Bibliografíe díla za léta 1975-1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV.

Prečan, Vilém , interview by Hanáková, Jitka, September 28, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-02-02 14:58:27