filtrai ˆ

ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee toimikute arhiivi jõudmine

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 1991

Autorius

  • Tammela, Mari-Leen
  • Tark, Triin

Nuorodų sąrašas

Mägi, Harri. 2012. ENSV KGB tegevuse lõpetamine. Tallinn: Varrak.
Uus, Enn. 1991. "Algab kriminaaltoimikute ülevõtmine KGB arhiivist." Rahva Hääl, October 29.

2019-01-15 09:39:13