filtrai ˆ

Gheorghe Zgherea - Colecția de la Arhiva SIS Moldova

Cover of Gheorghe Zgherea's Case File (case no. 33/ 023262)Coperta dosarului lui Gheorghe Zgherea (cazul nr. 33/023262)

Vieta

Kalbos

  • Rumunų
  • Rusų

Kolekcijos pavadinimas

  • Gheorghe Zgherea Collection at SIS Archive Moldova

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • fotografijos: 0-9
  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 10-99
  • teisiniai ir/ar finansiniai dokumentai: 10-99

Asmuo (asmenys) svarbūs kolekcijai

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • nacionalinis

Įkūrimo vieta

Kolekcijos sudarytojas(i)

Svarbūs įvykiai kolekcijos istorijoje

Galimybė pasinaudoti

  • vizitai tik susitarus

Autorius

  • Cusco, Andrei

Nuorodų sąrašas

Cașu, Igor. 2014. ”Arhivele comunismului: Inochentistul Gheorghe Zgherea, trimis în Kolîma pentru credinţă” (Archives of Communism: The Inochentist Gheorghe Zgherea, sent to Kolyma for his faith). Adevărul.md, 9 January. Accessed June 19, 2018. 

Cașu, Igor , interview by Cușco, Andrei, June 15, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 17:21:34