filtrai ˆ

Lietuvos dailininkų sąjunga

Lithuanian Union of Artists

Vieta

Kalbos

  • Lietuvių

Kolekcijos pavadinimas

  • Union of Artists of LSSR

    Lietuvos TSR Dailininkų sąjunga

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

  • Kolekciją sudaro įvairūs Lietuvos dailininkų sąjungos dokumentai: asmeninės dailininkų bylos, finansiniai dokumentai ir pan. Kultūrinės opozicijos temą geriausiai atskleidžia susirinkimų bei dailininkų kongresų nuorašai. Šie dokumentai parodo griežtą 1987 m. sąjungoje dominavusių dailininkų poziciją ir XX a. 9 deš. pabaigos lietuvių tautinio judėjimo kontekstą.

Turinys

  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 1000-

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • nacionalinis

Įkūrėjai

Įkūrimo data

  • 1944

Įkūrimo vieta

Turinio kūrėjai

Kolekcijos sudarytojas(i)

Svarbūs įvykiai kolekcijos istorijoje

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Autorius

  • Ivanauskas, Vilius
2020-03-02 11:10:05