filtrai ˆ

Sbírka Spolek posluchačů filozofie UJEP Brno Archivu Masarykovy Univerzity

Collection of documents from the independent association of students and graduates of the Faculty of Arts, UJEP. The Collection of artefacts includes: handwritten posters, prints and typography documents, collated from a dramatic period, 1968, and the beginning of the normalisation (mainly at the Faculty of Arts in the City Brno and all of Czechoslovakia).

Vieta

Kalbos

 • Čekų

Interneto svetainė

Kolekcijos pavadinimas

 • Spolek posluchačů filozofie UJEP Brno

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

 • atmintini daiktai (plakatai, skrajutės, pašto ženklai ir t.t.): 10-99
 • audio įrašai: 0-9
 • fotografijos: 10-99
 • grafika: 10-99
 • leidiniai: 100-499
 • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 1000-
 • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 500-999

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

 • vietinis

Įkūrimo data

 • 1968

Įkūrimo vieta

Kolekcijos sudarytojas(i)

Charakteringi eksponatai

Galimybė pasinaudoti

 • vizitai tik susitarus

Publikacijos

 • Maxmilián Strmiska. „Ke kulturně politické charakteristice Spolku posluchačů filozofie na Filozofické fakultě Brněnské univerzity (1968-1969).“ Časopis Matice moravské 113, no. 2 (1994): 313-327.

  Josef Raiskup, Martin Potůček. „Spolek posluchačů filozofie.“ Ruch no. 1 (1968).

Autorius

 • Zapletal, Tomáš

Nuorodų sąrašas

Pavel Urbášek - Jiří Pulec a kol., Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1990, UP Olomouc, Olomouc 2003.
Gabriela Hájková, Role brněnských studentů a divadelníků v tzv. sametové revoluci 1989 (bakalářská diplomová práce, Historický ústav FF MU), Brno 2008.

2020-02-18 15:14:13