filtrai ˆ

Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének gyűjteménye

Vieta

Kalbos

  • Vengrų

Kolekcijos pavadinimas

  • Sociological Institute of the Hungarian Academy of Sciences

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 1000-
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 500-999

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • nacionalinis

Įkūrimo data

  • 1986

Įkūrimo vieta

Charakteringi eksponatai

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Autorius

  • Pál, Zoltán

Nuorodų sąrašas

Szántó Miklós: A magyar szociológia ujjászervezése a hatvanas években. [The Reorganization of Hungarian Sociology in the 1960s] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

Háy Diana: Akadémiai levéltár (MTA levéltára). [The Academic Archives/The Archives of MTA]. In: Magyarországi levéltárak. [The National Archives of Hungary] Felelős szerkesztő [managing editor]: Bana József. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2004. 136-137.

Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988.) I. Monográfia [The Hungarian Democratic Opposition, 1968-1988. I. Monograph] T-Twins Kiadó, Budapest, 1995.

Hay, Diana, interview by Pál, Zoltán, May 04, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-09-25 16:28:50