filtrai ˆ

Documentele Uniunii Scriitorilor din Moldova. Fondul P-2955 din AOSPR Moldova

Vieta

Kalbos

  • Rumunų
  • Rusų

Kolekcijos pavadinimas

  • Moldavian Writers’ Union (MWU). Fond P-2955 at AOSPR Moldova  

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • fotografijos: 0-9
  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 100-499
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 10-99

Įkūrimo data

  • 1946

Įkūrimo vieta

Svarbūs įvykiai kolekcijos istorijoje

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Publikacijos

  • Bahnaru, Vasile, and Cojocaru, Gheorghe. 2016. Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din RSS Moldovenească (14-15 octombrie 1965). Studiu și materiale (The Third Congress of the Writers' Union of the Moldavian SSR (14-15 October 1965). An introductory study and the congress materials). Chișinău: Tehnica-Info.

Autorius

  • Cusco, Andrei

Nuorodų sąrašas

Bahnaru, Vasile, and Gheorghe Cojocaru. 2016. Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din RSS Moldovenească (14-15 octombrie 1965). Studiu și materiale [The Third Congress of the Writers' Union of the Moldavian SSR (14-15 October 1965). An introductory study and the congress materials]. Chișinău: Tehnica-Info.

Negură, Petru, interview by Cușco, Andrei, October 10, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-20 13:05:01