filtrai ˆ

Scriptum.cz

The Scriptum.cz web archive provides access to various non-commercial and online Czech exile and samizdat periodicals. This is a unique collection of works that are often not accessible anywhere and are constantly being refilled.

Vieta

Kalbos

  • Čekų

Interneto svetainė

Kolekcijos pavadinimas

  • Scriptum.cz

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • leidiniai: 10-99
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 10-99

Operatorius (iai)

Savininkas(ai)

Įkūrimo data

  • 2007

Įkūrimo vieta

Kolekcijos sudarytojas(i)

Svarbūs įvykiai kolekcijos istorijoje

Charakteringi eksponatai

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Autorius

  • Vrtálková, Anna

Nuorodų sąrašas

Svoboda, Miroslav , interview by Vrtálková, Anna , April 24, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:47:25