filtrai ˆ

ENSV Riikliku Julgeoleku Komitee lõpetamata uurimistoimikute kollektsioon Rahvusarhiivis

A typical front cover of a case file

The collection of incomplete investigative files at the National Archives of Estonia is an extensive, though partial, set of investigative files about people who were persecuted during the Soviet period. A significant part of the collection is made up of the files of persecuted cultural figures. The cases included in this collection were still open when the KGB was liquidated in 1991. 

Vieta

Kalbos

  • Estų
  • Rusų

Kolekcijos pavadinimas

  • Collection of uncompleted investigative files of the State Security Committee of the ESSR 

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 1000-

Operatorius (iai)

Įkūrimo data

  • 1954

Įkūrimo vieta

Turinio kūrėjai

Svarbūs įvykiai kolekcijos istorijoje

Charakteringi eksponatai

Galimybė pasinaudoti

  • visuomenei laisvai neprieinama

Autorius

  • Tammela, Mari-Leen
  • Tark, Triin

Nuorodų sąrašas

Ohmann, Valdur, interview by Tammela, Mari-Leen , September 26, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-20 13:02:14