filtrai ˆ

Lietuvos „Glavlito“ kolekcija

Vyriausioji valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos buvo pagrindinė cenzūrą atliekanti institucija sovietinėje Lietuvoje. Kolekcija apima nemažai dokumentų, kurie parodo sovietmečio kultūros darbuotojų patiriamą cenzūrą bei atskleidžia leidžiamas/draudžiamas ribas, kurios susiję su modernizmu bei kultūriniu  Lietuvos paveldu.

Vieta

Kalbos

  • Lietuvių
  • Rusų

Kolekcijos pavadinimas

  • Vyriausiosios valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos fondas

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 100-499

Temos

Įkūrimo data

  • 1944

Įkūrimo vieta

Charakteringi eksponatai

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Autorius

  • Ivanauskas, Vilius

Nuorodų sąrašas

Agurkis, Vaidas , interview by Grybkauskas, Saulius, May 17, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:41:33