filtrai ˆ

Lietuvos ypatingojo archyvo Lietuvos komunistų partijos (LKP) dokumentų skyrius

Vieta

Įkūrimo data

  • 2001

Akronimas (jei yra)

  • none

Organizacijos pobūdis

  • archyvas

Veiklos pobūdis

  • Vyriausybės/valstybinė įstaiga

Autorius

  • Sirutavičius, Vladas
2017-10-20 13:39:32