filtrai ˆ

Lietuvos visuomenės organizacijų archyvo kolekcijų perdavimas Lietuvos komunistų partijos dokumentų archyvui

2001 metais, pertvarkius Lietuvos visuomenės organizacijų archyvą, jis tapo Lietuvos komunistų partijos (LKP) dokumentų skyriumi, Lietuvos ypatingojo archyvo dalimi. Vykdant reorganizaciją Lietuvos komunistų partijos (LKP) dokumentų skyrius perėme Lietuvos visuomenės organizacijų archyvo kolekcijas.

Vieta

metai, kai įvykis prasidėjo

  • 2001

Autorius

  • Sirutavičius, Vladas
2017-07-14 15:10:27