filtrai ˆ

Lietuvos komunistų partijos centrinio komiteto kolekcija (1953-1962 m.)

Kolekcijoje saugoma vertinga informacija apie Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (LKP CK) politinę laikyseną prieš įvairias kultūrinės opozicijos apraiškas. Dokumentuose atsispindi ir lietuvių inteligentijos, kurios pagrindinis tikslas buvo Lietuvos kultūrinio paveldo išsaugojimas, padėtis. Dokumentai apima liberalizacijos periodą, t. y. destalinizaciją sovietinėje Lietuvoje.

Vieta

Kalbos

  • Lietuvių
  • Rusų

Kolekcijos pavadinimas

  • Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto fondas (1953-1962)

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 1000-

Asmuo (asmenys) svarbūs kolekcijai

Įkūrimo data

  • 1953

Įkūrimo vieta

Charakteringi eksponatai

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Autorius

  • Sirutavičius, Vladas

Nuorodų sąrašas

Anušauskas, Arvydas, et. al. Lietuva 1940-1990 m. Okupuotos Lietuvos istorija [Lithuania 1940 – 1990. The History of Occupied Lithuania]. In Lithuanian. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 2015. Book

Streikus, Arūnas. Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje [Lithuanian Culture under the Enslavement of Soviet Ideology]. In Lithuanian. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 2005. Book

Anušauskas, Arvydas. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940 – 1958 metais [The Annihilation of the Lithuanian Nation by the Soviets, 1940 – 1958]. In Lithuanian. Vilnius: Mintis, 1996. Book

Maslauskienė, Nijolė , interview by Ivanauskas, Vilius, Sirutavičius, Vladas , Grybkauskas, Saulius, September 26, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:52:05