filtrai ˆ

Rețele Transnaționale ale Romilor - Colecție Ad-hoc la CNSAS

Vieta

Kalbos

  • Rumunų

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • fotografijos: 0-9
  • leidiniai: 10-99
  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 1000-
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 10-99

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • tarptautinis

Įkūrimo vieta

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Publikacijos

  • Marin, Manuela. ed. 2017. Romii și regimul comunist din România: Marginalizare, integrare și opoziție (Roma and the communist regime in Romania: Marginalization, integration and opposition). Cluj-Napoca: Mega.

Autorius

  • Marin, Manuela

Nuorodų sąrašas

ACNSAS, Files: I 234356; I 172057; D 144, vol. 11–13, 15; R 248933

Bunescu, Ioana. 2014. The Politics of Collective Identity Formation. Famham: Ashgate.

Marin, Manuela. ed. 2017. Romii și regimul comunist din România: marginalizare, integrare și opoziție (Roma and the communist regime in Romania: marginalisation, integration, and opposition). Cluj-Napoca: Mega.

Țârău, Virgiliu, interview by Marin, Manuela, June 15, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 14:56:19