filtrai ˆ

Ivan Dejmal Collection at Libri Prohibiti

Libri Prohibiti

Vieta

Kalbos

  • Čekų

Kolekcijos pavadinimas

  • The Czechoslovak Student’s Movement in the 1960s (The Collection of Ivan Dejmal)

Kilmė ir kultūrinė veikla

Turinio aprašymas

Turinys

  • atmintini daiktai (plakatai, skrajutės, pašto ženklai ir t.t.): 10-99
  • leidiniai: 10-99
  • pilkoji literatūra (archyvų dokumentai tokie kaip brošiūros, atsišaukimai, pranešimai, slaptųjų tarnybų bylos, apskaita, juodraščiai, susirinkimų protokolai): 100-499
  • rankraščiai (ego dokumentai, dienoraščiai, užrašai, laiškai, brėžiniai ir t.t.): 100-499

Operatorius (iai)

Geografinė pastarojo meto veiklos aprėptis

  • tarptautinis

Įkūrėjai

Įkūrimo data

  • 1968

Įkūrimo vieta

Kolekcijos sudarytojas(i)

Svarbūs įvykiai kolekcijos istorijoje

Charakteringi eksponatai

Galimybė pasinaudoti

  • atviras priėjimas

Autorius

  • Kůželová, Michaela

Nuorodų sąrašas

Gruntorád, Jiří. 2002. “Libri prohibiti – poučné ohlédnutí za neradostnou minulostí.“ Dějiny a současnost 24, No. 5: 41–43.

Libri Prohibiti. 2017. Accessed February 24. http://www.libpro.cz/.

Český rozhlas. 2014. “Libri prohibiti.” Last modified October 8. http://www.rozhlas.cz/vltava/dokument/_zprava/libri-prohibiti--1058103.

Gruntorád, Jiří. 2014. “Vznik knihovny Libri prohibiti.” Last modified December 5. http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/jiri-gruntorad-vznik-knihovny-libri-prohibiti/.

Pažout, Jaroslav. 2001. Fond Československé studentské hnutí v šedesátých letech dvacátého století (sbírka Ivana Dejmala) [Catalogue]. Praha: Libri prohibiti. Accessible at http://www.libpro.cz/docs/eskoskoslovenske-studentske-hnuti-v-sedesatych-letech-dvacateho-stoleti-sbirka-ivana_1359814477.pdf.

Libri Prohibiti. 2017. “Annual Report 2016.” Accessed May 15. http://www.libpro.cz/docs/2823-lp-vyrocni-zprava-2016-en-web-v02_1499883831.pdf.

Gruntorád, Jiří , interview by Kůželová, Michaela, February 01, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 14:06:26